Usluge

Firma Centroprojekt d.o.o.  pruža kompletne projektantske usluge urbanističkog planiranja, arhitektonskog projektovanja kao i projektovanje konstrukcija i instalacija.

We turn ideas
Into works of art.

Usluge projektovanja obuhvataju široku tipologiju objekata uključujući hotele, komercijalno poslovne centre, tržne centre, industrijske, industrijsko – transportne komplekse, zdravstvene centre kao i stambene komplekse.

Centroprojekt d.o.o. poseduje projektantsku licencu P203G1 – projekti građevinskih konstrukcija za objekte visine 50 i više metara, ISO sertifikat 9001:2015 i kompletnu projektnu dokumentaciju priprema na srpskom, ruskom i engleskom jeziku.

Projektovanje

Usluge projektovanja predstavljaju spoj planova i želja Investitora, i našeg iskustva nophodnog za realizaciju tih planova. Cilj je zajednički, da se postigne idealna ravnoteže između želja i mogućnosti.

Konsalting

Stručnim savetima, analizama i preporukama postiže se racionalizacija u fazi projektovanja i izvođenja objekata.

Nadzor

Zadatak stručnog nadzora je kontrola i provera kvaliteta izvođenja, kao i količina izvednih radova, u skladu sa propisima, uz praćenje dinamike gradnje.