Saharova

Poslovni objekat sa komercijalnim sadržajima, Moskva, Rusija

Glavni projekat arhitekture i konstrukcije, 140.000 m2 , 2005