Hotel Moskva

FOUR SEASONS, 5* hotel, Moskva, Rusija

Glavni projekat konstrukcije, 180.000 m2 , 2005-2006

# U saradnji sa Centroprojekt-AIK