Hamovničeski Val

Stambeni kompleks, Moskva, Rusija

Glavni projekat arhitekture, konstrukcije i instalacija, 34.000 m2, 2005-2006

# U saradnji sa Centroprojekt-AIK