AD Imlek

Investiciono održavanje proizvodnih pogona Padinska Skela, Beograd, Republika Srbija

IDR, PGD, PZI, PIO, 23.000 m2 , 2019 – 2020