360

Tržni centar 360, Južna Sura, Kuvajt

Glavni arhitektonski projekat, 160.000 m2 , 2006

# U saradnji sa Centroprojekt-AIK

  • Datum: 2006
  • Lokacija: Južna Sura, Kuvajt
  • Kategorija: Tržni centri