PROJEKTOVANJE                                              INŽENJERING                                                     NADZOR

 

 

 

Firma Centroprojekt d.o.o.  pruža kompletne projektantske usluge urbanističkog planiranja, arhitektonskog projektovanja kao i projektovanje konstrukcija i instalacija.

 

Usluge projektovanja obuhvataju široku tipologiju objekata uključujući hotele, komercijalno poslovne centre, tržne centre, industrijsko transportne komplekse, zdravstvene centre kao i stambene komplekse.

 

Centroprojekt d.o.o. poseduje sertifikat ISO 9001:2015 i kompletnu projektnu dokumentaciju priprema na srpskom, ruskom i engleskom jeziku.