CENTROPROJEKT DOO

Zahumska 26

Poštanska adresa:  Makenzijeva 51

11000 Beograd, Srbija

e-mail: cp@centroprojekt-doo.com

Podaci za identifikaciju:

 

PIB: 103683365

Matični broj: 07016549

Šifra delatnosti 7112

 

Tel:  +381 11 2684 655

        .+381 11 2686 856

Fax: .+381 11 2684 608